Uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja za web stranicu Master NDT

Uvjeti korištenja Zadnje ažurirano: 3. kolovoza 2023.

Molimo vas pažljivo pročitajte ove uvjete i odredbe prije korištenja naše usluge.

Tumačenje i definicije Tumačenje Riječi čije je početno slovo veliko imaju značenja definirana u sljedećim uvjetima. Sljedeće definicije imaju isto značenje bez obzira pojavljuju li se u jednini ili množini.

Definicije U svrhu ovih Uvjeta korištenja:

Povezana tvrtka označava subjekt koji kontrolira, kontrolira ga ili je pod zajedničkom kontrolom s drugom strankom, gdje “kontrola” znači posjedovanje 50% ili više dionica, ekonomske udjele ili drugih vrijednosnih papira s pravom glasa za izbor direktora ili druge upravljačke ovlasti.

Zemlja se odnosi na: Hrvatska

Tvrtka (navedena kao “Tvrtka”, “Mi”, “Nas” ili “Naš” u ovom Ugovoru) se odnosi na Master NDT d.o.o., Falerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Uređaj označava svaki uređaj koji može pristupiti Usluzi, kao što su računalo, mobilni telefon ili digitalna tableta.

Usluga se odnosi na web stranicu.

Uvjeti i odredbe (također nazivani “Uvjeti”) označavaju ove Uvjete i odredbe koji čine cjelokupni sporazum između Vas i Tvrtke u vezi s korištenjem Usluge. Ovi uvjeti i odredbe stvoreni su uz pomoć besplatnog generatora uvjeta i odredbi.

Usluga društvenih medija treće strane označava bilo koje usluge ili sadržaj (uključujući podatke, informacije, proizvode ili usluge) koje pruža treća strana, a mogu se prikazivati, uključivati ili činiti dostupnima putem Usluge.

Web stranica se odnosi na web stranicu Master NDT, dostupnu na www.master-ndt.com.

Vi označava pojedinca koji pristupa ili koristi Uslugu, ili tvrtku ili drugo pravno tijelo u ime kojeg takav pojedinac pristupa ili koristi Uslugu, ako je primjenjivo.

Priznanje Ovo su Uvjeti i odredbe koji reguliraju korištenje ove Usluge i sporazum koji se primjenjuje između Vas i Tvrtke. Ovi Uvjeti i odredbe utvrđuju prava i obveze svih korisnika u vezi s korištenjem Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovano je vašim prihvaćanjem i usklađivanjem s ovim Uvjetima i odredbama. Ovi Uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve posjetitelje, korisnike i druge koji pristupaju ili koriste Uslugu.

Pristupom ili korištenjem Usluge slažete se da ste vezani ovim Uvjetima i odredbama. Ako se ne slažete s bilo kojim dijelom ovih Uvjeta i odredbi, tada ne smijete pristupiti Usluzi.

Izjavljujete da imate više od 18 godina. Tvrtka ne dopušta osobama mlađim od 18 godina korištenje Usluge.

Vaš pristup i korištenje Usluge uvjetovano je i vašim prihvaćanjem i usklađivanjem s Pravilima o privatnosti Tvrtke. Naša Pravila o privatnosti opisuju naše politike i postupke u vezi s prikupljanjem, korištenjem i otkrivanjem vaših osobnih podataka kada koristite Aplikaciju ili Web stranicu i informiraju vas o vašim pravima na privatnost i o tome kako zakon štiti vas. Molimo pažljivo pročitajte naša Pravila o privatnosti prije korištenja naše Usluge.

Poveznice na druge web stranice Naša Usluga može sadržavati poveznice na web stranice ili usluge trećih strana koje nisu vlasništvo ili pod kontrolom Tvrtke.

Tvrtka nema kontrolu nad sadržajem, politikama privatnosti ni praksama bilo koje web stranice ili usluge treće strane. Nadalje, priznajete i slažete se da Tvrtka neće biti odgovorna, izravno ili neizravno, za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je prouzročen ili tvrdi da je prouzročen korištenjem ili oslanjanjem na takav sadržaj, dobra ili usluge dostupne putem takvih web stranica ili usluga.

Snažno vam preporučujemo da pročitate uvjete i odredbe te pravila o privatnosti bilo koje web stranice ili usluge treće strane koju posjetite.

Prestanak Možemo odmah prekinuti ili suspendirati vaš pristup, bez prethodne obavijesti ili odgovornosti, iz bilo kojeg razloga, uključujući, ali ne ograničavajući se na kršenje ovih Uvjeta i odredbi.

Nakon prestanka, vaše pravo na korištenje Usluge odmah će prestati.

Ograničenje odgovornosti Bez obzira na bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti, ukupna odgovornost Tvrtke i njenih dobavljača prema bilo kojoj odredbi ovih Uvjeta i vaš lijek ekskluzivno za sve navedeno bit će ograničen na iznos koji ste stvarno platili putem Usluge ili 100 USD ako niste ništa kupili putem Usluge.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, u nijednom slučaju Tvrtka ili njeni dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na gubitak profita, gubitak podataka ili drugih informacija, prekid poslovanja, osobne ozljede, gubitak privatnosti proizašao iz korištenja ili nesposobnosti korištenja Usluge, softvera trećih strana i/ili hardvera trećih strana korištenih s Uslugom, ili na bilo koji drugi način u vezi s bilo kojom odredbom ovih Uvjeta), čak i ako je Tvrtka ili bilo koji dobavljač obaviješten o mogućnosti takve štete i čak i ako lijek ne uspije u svrsi.

U nekim državama nije dopušteno isključenje podrazumijevanih jamstava ili ograničenje odgovornosti za slučajne ili posljedične štete, što znači da se neka od gore navedenih ograničenja možda neće primjenjivati. U tim državama, odgovornost svake strane bit će ograničena u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

Izjava “KAKO JE” i “KAKO JE DOSTUPNO” Usluga vam se pruža “KAKO JE” i “KAKO JE DOSTUPNO” i sa svim nedostacima i greškama bez jamstva bilo koje vrste. U najvećoj mjeri dopuštenoj prema primjenjivom zakonu, Tvrtka, u svoje ime i u ime svojih Povezanih tvrtki te njihovih respektivnih licenciranih pružatelja usluga, izričito odbija sva jamstva, bilo da su izričita, implicitna, zakonska ili drugačija, u vezi s Uslugom, uključujući sva implicitna jamstva trgovine, prikladnosti za određenu svrhu, naslova i nepovrede, kao i jamstva koja mogu proizaći iz poslovanja, izvođenja, uporabe ili prakse trgovine. Bez ograničenja prethodno navedenog, Tvrtka ne pruža nikakva jamstva ili obveze te ne daje nikakve izjave bilo koje vrste da će Usluga udovoljiti vašim zahtjevima, postići bilo kakve namjeravane rezultate, biti kompatibilna ili raditi s drugim softverom, aplikacijama, sustavima ili uslugama, raditi bez prekida, udovoljavati bilo kojim standardima performansi ili pouzdanosti ili biti bez pogrešaka ili da će se bilo kakve pogreške ili nedostaci moći ili će biti ispravljeni.

Bez obzira na prethodno navedeno, ni Tvrtka ni bilo koji od njenih pružatelja usluga ne daju nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste, izričito ili implicitno: (i) o radu ili dostupnosti Usluge, ili informacijama, sadržaju i materijalima ili proizvodima koji su uključeni u nju; (ii) da će Usluga biti neprekidna ili besprijekorna; (iii) o točnosti, pouzdanosti ili valjanosti bilo koje informacije ili sadržaja dostavljenih putem Usluge; ili (iv) da su Usluga, njeni poslužitelji, sadržaj ili e-pošta poslana od strane Tvrtke ili u njeno ime besplatni od virusa, skripti, trojanskih konja, crva, zlonamjernih programa, vremenskih bombi ili drugih štetnih komponenata.

U nekim pravnim jurisdikcijama nije dopušteno isključenje određenih vrsta jamstava ili ograničenja na primjenjiva zakonska prava potrošača, pa se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda neće primjenjivati na vas. Međutim, u takvom slučaju, isključenja i ograničenja navedena u ovom odjeljku primjenjivat će se u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.

Pravo koje upravlja Zakoni Zemlje, isključujući njene pravila o sukobu zakona, primjenjivat će se na ove Uvjete i vaše korištenje Usluge. Vaše korištenje Aplikacije također može podlijegati drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima.

Rješavanje sporova Ako imate bilo kakve zabrinutosti ili sporove u vezi s Uslugom, pristajete prvo pokušati riješiti spor na neformalan način kontaktirajući Tvrtku.

Za korisnike Europske unije (EU) Ako ste potrošač Europske unije, imat ćete koristi od svih obveznih odredbi zakona zemlje u kojoj ste rezident.

Usklađenost sa zakonima Sjedinjenih Američkih Država Izjavljujete i jamčite da (i) se ne nalazite u zemlji koja je podložna embargu američke vlade ili koja je od strane američke vlade označena kao zemlja koja “podržava terorizam”, i (ii) da se ne nalazite na bilo kojem popisu zabranjenih ili ograničenih strana američke vlade.

Djeljivost i odricanje Djeljivost Ako se neka odredba ovih Uvjeta pokaže neprovedivom ili nevažećom, takva odredba bit će promijenjena i tumačena kako bi se postigli ciljevi takve odredbe u najvećoj mogućoj mjeri prema primjenjivom zakonu, a preostale odredbe ostat će u punoj snazi i učinku.

Odricalica Osim kako je ovdje navedeno, neizvršavanje prava ili zahtjeva za ispunjenje obveze prema ovim Uvjetima neće utjecati na sposobnost strane da to pravo koristi ili da takvo izvršenje zahtijeva bilo kada nakon toga, niti će odricanje od povrede predstavljati odricanje od bilo kakve kasnije povrede.

Tumačenje prijevoda Ovi Uvjeti i odredbe mogli su biti prevedeni ako smo ih stavili na raspolaganje našim korisnicima na našoj Usluzi. Suglasni ste da će u slučaju spora prevladavati izvorni engleski tekst.

Promjene ovih Uvjeta i odredbi Zadržavamo pravo, po našem vlastitom nahođenju, izmijeniti ili zamijeniti ove Uvjete u bilo kojem trenutku. Ako je revizija značajna, uložit ćemo razumne napore da pružimo najmanje 30 dana prethodnog obavijestiti prije nego što nove uvjete stupi na snagu. Što predstavlja značajnu promjenu bit će određeno prema našem vlastitom nahođenju.

Nastavkom pristupa ili korištenjem naše Usluge nakon što te revizije postanu učinkovite, slažete se da ste vezani za revidirane uvjete. Ako se ne slažete s novim uvjetima, u cijelosti ili djelomično, molimo vas da prestanete koristiti web stranicu i Uslugu.

Kontaktirajte nas Ako imate bilo kakvih pitanja o ovim Uvjetima i odredbama, možete nas kontaktirati:

E-poštom: info@master-ndt.com

Scroll to Top